Nasze środowisko - wykład 07.11.2012

         W środę 7-go listopada wykład dla słuchaczy PUTW na temat niskiej emisji i zagrożeń które ona powoduje wygłosił pan dr hab. Tomasz STUCZYŃSKI, członek zarządu pszczyńskiego przedsiębiorstwa Eko-Projekt SGS (ul.Cieszyńska 52a). Wykład był nie tylko bardzo interesujący ale też niezwykle pouczający, a momentami zaskakujący.

         Środowisko Powiatu Pszczyńskiego nie jest wcale takie czyste jak się powszechnie sądzi ( zielone płuca Śląska ), i to mimo tego że PIK 8 lat temu zlikwidował 6 osiedlowych kotłowni węglowych i zastąpił je gazowymi. Np. dopuszczalna norma zanieczyszczeń pyłowych (PM10 i PM2,5) w 2010 roku została przekroczona 35 razy.

Pomiary zanieczyszczeń, z powodu kosztów urządzeń, nie są wykonywane z wystarczającym zagęszczeniem punktów pomiarowych. W pewnym zakresie muszą więc być uzupełnione badaniami porównawczymi na modelach matematycznych. Z wykładu można było się dowiedzieć, że w atmosferze którą tutaj oddychamy znajdują się: drobne frakcje pyłów, tlenki azotu i siarki, szkodliwe związki organiczne i to w stężeniu nieobojętnym dla ludzi. Głównym źródłem tych zanieczyszczeń są kotły na paliwo stałe w domach jednorodzinnych opalane bardzo często mułem, a czasem również odpadami. Słuchacze mieszkający w okolicy komina dawnej kotłowni WZD stwierdzili że emitowane z niego produkty spalania również zwiększają zapylenie w miejscu ich zamieszkania z czym nie zgodził się dr Stuczyński ponieważ nie ma żadnych pomiarów które by to potwierdzały.

Na pewno nie wszytkich stać na ogrzewanie domu gazem. Ale musimy mieć świadomość że spalając niskowartościowe paliwa w nieprzystosowanych do tego urządzeniach, w dalszej perspektywie działamy na własną szkodę.

Jest też drugi czynnik zanieczyszczenia środowiska, odór. Wszyscy go w Pszczynie doświadczamy w przykry sposób. W pewnym stężeniu ma bardzo silny wpływ na samopoczucie i stan psychiczny, a w dalszym efekcie na zdrowie. Indywidualni mieszkańcy nie mają z jego powstawaniem żadnego związku. Powstaje najprawdopodobniej przy produkcji podłoża dla pieczarek. Jego emisję można ograniczyć przez wytworzenie mgły wodnej wokół źródła.

         Na przeszkodzie do usunięcia lub zmniejszenia emisji z przemysłowych ośrodków zatruwania środowiska stoi brak jednoznacznych przepisów. Jednak mieszkańcy, których najbardziej dotykają te szkodliwe czynniki, organizują się i podejmują już działania. Na pewno należy dążyć do zwiększenia ilości punktów pomiarowych zapylenia i zanieczyszczenia odorem. Są np. tzw. „sztuczne nosy” przy pomocy których można wykryć skąd, w jakim składzie chemicznym i z jakim natężeniem odór jest emitowany. Trzeba zdobyć środki na ich zakup. Trzeba też żądać ustanowienia przepisów ochronnych dla ludzi, bo produkcja rolnicza jest ze wszech miar potrzebna, ale nie może się odbywać kosztem ludzkiego zdrowia.

Zobacz zdjęcia w Galerii


Komunikat 07.11.2012

Informijemy, że opłata za zajęcia w basenie - gimnastyka rehabilitacyna i rekreacyjna oraz nauka pływania - wynosi 5,- zł za zajęcia. Opłata miesięczna wynika z ilości zajęć i wynosi 15,- lub 20,- zł.


Komunikat 06.11.2012

Informujemy, że przyjmowane są zapisy na zajęcia "Robótki ręczne". Dopłata wynosi 5,- zł za zajęcia.


Komunikat 05.11.2012

  

W tym tygodniu, od środy 7-go listopada, rozpoczynają się zajęcia na basenie w Powiatowym Zespole Szkól Nr 2 ( dawniej Technikum Rolnicze) przy ul. Szymanowskiego 12.

     Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie:     

            Gr. I sobota 11:00- 11:45

            Gr. III sobota 13:00- 13:45       

            Gr. II sobota 12:00- 12:45                         

            Gr. IV środa 17:00- 17:45

     Nauka pływania:

            Gr. I Czwartek 10:30-11:15

            Gr.II Środa 17:00 - 17:45

Zajęcia na basenie w środę, z gimnastyki (Gr IV) i nauki pływania (Gr II), będą się odbywać równocześnie - każde w połowie basenu.


Komunikaty 29.10.2012

1 -  w najbliższą środę 31.10.2012 dyżur w biurze zarządu jest odwołany.

2 - Gr. II - gimnastyka rehabilitacyjna:  od listopada zajęcia będą się odbywały  w piątek od godz. 17.00 - 18.00 w małej sali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wejście od ul. Bogedaina

3 -  gimnastyka rekreacyjna - wtorek 12.45 w sali PCK-ul - tylko dla tej dla tej grupy odwołuje się zajęcia w dniach 6 i 27 listopada. Powodem są odbywające się w tym czasie przedstawienia na dużej sali.  W związku z tym płatność za listopad wyniesie 4,- zł.


Komunikat 27.10.2012

1 - Informujemy że wycieczka do winnicy została odwołana ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń co  podniosłoby znacznie jej koszt dla uczestników. Będzie organizowana w innym, dogodniejszym terminie.

2 - Odwołuje się zajęcia z malarstwa i florystyki w dniu 02.11.2012 ze względu na okres świąteczny

3 - pierwsze warsztaty z psychologii odbędą się 5 listopada br. w sali nr 6 PCKul w godz. 10.00 - 12.00. Opłatę  w wysokości 5,- zł za dwugodzinne zajęcia (20,-zł za miesiąc) będzie zbierał starosta grupy którego słuchacze wybiorą spośród siebie.

W grupie popołudniowej ( piątek 16.00 - 18.00) są jeszcze miejsca .


 

Komunikat 21.10.2012 - zmiana terminów niektórych zajęć.

Warsztaty z psychologii będą się odbywały w piątek od 16.00 do 18.00 - ten termin nie pokrywa się z malarstwem. Poprzednio podaliśmy błędnie godz. 16 - 20, przepraszamy za pomyłkę. Opłata za te zajęcia wynosi 5,- zł za spotkanie (2 godz.)

Zajęcia z malarstwa będą się odbywały w piątki od 9.45 do 11.45 ( termin rozpoczęcia przesunięty, aby panie mogły zdążyć na florystykę ).

Zajęcia z florystyki są w piątki  od 12.00 do 14.00 w sali nr 2 na Bogedaina. Odpłatność za dwugodzinne zajęcia wynosi 10 zł plus koszt materiałów który uczestniczki uzgodnią  z panią prowadzącą, ale nie będzie wysoki. Pierwsze zajęcia już się odbyły.


Komunikat 20.10.2012

  • można się zapisywać na warsztaty psychologiczne.

Zajęcia są planowane w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00  w PCKul sala nr 6  

oraz w piątki w godz. 16.00 - 18.00 (16.00 - 20.00)   na ul. Bogedaina 20 sala nr 5.

Liczba miejsc jest ograniczona.

  • zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej grupa I ( dopołudniowa ) - będą się

odbywały  we wtorki w godz. 12.45 - 13.30  w PCKul w sali kameralnej.


UWAGA

Ze względu na możliwość wystąpienia po drodze zatorów, przewoźnik zażądał przyspieszenia terminów wyjazdu do operetki  i teatru

Nowe terminy:

1 - do operetki w Gliwicach na spektakl:   "Don Juan na wakacjach"

w dniu 27.10.2012:

             - o godz. 16.30 z parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.,

            - lub o godz. 16.40 z dworca autobusowego przy Kauflandzie,


2 - do teatru Korez w Katowicach na spektakl:  "Cholonek”

w dniu 29.10.2012:

            - o godz.16.00 na parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.,

            - lub o godz. 16.10 na dworcu autobusowym przy Kauflandzie.

 

Prosimy,  jeśli to możliwe, powiadomić znajomych.


 

 

Inauguracja I-szego roku akademickiego w Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 3-go października br w wyremontowanych Stajniach Książęcych w Pszczynie, odbyła się uroczysta inauguracja I-szego roku akademickiego 2012 / 2013, początkująca statutową działalność Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele pod wezwaniem „Wszystkich Świętych” którą prowadził i homilię wygłosił Ksiądz Dziekan Krystian Janko.

     W inauguracji wzięło udział ponad 200 słuchaczy, członkowie Rady Programowej oraz zaproszeni goście: z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Muzeum Zamkowego, Uniwersytetu Śląskiego i zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Katowicach i w Żorach.

     Przed rozpoczęciem inauguracji słuchaczom wręczono legitymacje studenckie i birety akademickie oraz plan zajęć.

      Witając zebranych, prezes PUTW pani dr Ewa Kołodziejczyk podziękowała wszystkim którzy wnieśli znaczący wkład w utworzenie Uniwersytetu w Pszczynie, wladzom Miasta i Starostwa, zaangażowanym słuchaczom i życzliwym przyjaciołom.

     Burmistrz, pan Dariusz Skrobol i wicestarosta, pan Henryk Kolarczyk odczytali listy gratulacyjne adresowane do Uniwersytetu i wręczyli pani prezes kwiaty.

     Wykład inauguracyjny na temat „Polityka rodzinna czy prorodzinna?” wygłosił z niezwykłą swadą przewodniczący Rady Programowej, profesor Marian Mitręga. Poczynając od Konfucjusza, poprzez różne kultury i religie aż do czasów teraźniejszych, przedstawił główne czynniki wpływające na kreowanie rozwoju społeczeństw: rozporządzenia rządzących, zwyczaje kulturowe i warunki geograficzne. Przytoczył też ostrzeżenie Thomasa Malthusa, że środki żywności rosną w postępie arytmetycznym, a liczba ludnośći w postępie geometrycznym.

     Na zakończenie wystąpił kierowany przez panią Renatę Zborowską zespół wokalny działający przy Pszczyńskim Centrum Kultury.

   

     Jak zauważył profesor Mitręga, w stajenkach rodziły się już rzeczy niezwykłe, więc inauguracja w Stajniach Książęcych może być taką szansą dla Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz galerię zdjęć.


 

Zmiana adresu biura Zarządu PUTW

WAŻNE !


Informujemy, że od dnia 08.10. 2012 biuro Zarządu PUTW mieści się na parterze w budynku dawnego Liceum Ekonomicznego przy ul. Bogedaina 20 - obok budynku Komendy Policji.


 

Operetka i teatr

Zarząd PUTW informuje, że organizuje następujące wyjazdy:

Uwaga:przyspieszone terminy wyjazdów  ze względu na możliwość wystapienia po drodze tzw. "korków".

 1 - do operetki w Gliwicach na spektakl:   "Don Juan na wakacjach"

w dniu 27 października br. / sobota /, cena biletu: 31 zł,

miejsce zbiórki w dniu wyjazdu:

            - o godz. 16.30 na parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.,

            - lub o godz. 16.40 na dworcu autobusowym przy Kauflandzie,

 

2 - do teatru Korez w Katowicach na spektakl:  "Cholonek”

 w dniu 29 października br. / poniedziałek /, cena biletu: 30 zł,

 miejsce zbiórki w dniu wyjazdu:

            - o godz.16.00 na parkingu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Św.,

            - lub o godz. 16.10 na dworcu autobusowym przy Kauflandzie.

 

- Zapisy na oba przedstawienia będą przyjmowane tylko do dnia 15 października br.

   w godzinach dyżurów w biurze zarządu.

- Przy zapisie należy uiścić należność za bilet oraz podać wybrane miejsce zbiórki.

- Koszty przejazdów pokryje zarząd PUTW.


 


 

Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Zarząd PUTW informuje, że w dniu 3-go października br. (środa) odbędzie się

          „Uroczysta Inauguracja I-go Roku Akademickiego”

               w Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.


Program uroczystości:

          godz. 16.00 - Msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych

                            Po mszy przejście do Stajni Książęcych.

          godz. !7.00 - Powitanie przybyłych przez Prezesa PUTW,

                             panią dr Ewę Kołodziejczyk.

          godz. 17.15 - Wykład inauguracyjny pt.

                                  „Polityka rodzinna czy prorodzinna?”,

                                  który wygłosi profesor dr hab. Marian Mitręga

          godz. 18.15 - Program artystyczny.

 

Zapraszamy wszystkich słuchaczy Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


!!! - Wszystkich którzy przeczytają ten komunikat prosimy o powiadomienie o jego treści znajomych, szczególnie tych którzy nie korzystają z internetu.

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi” - Albert Einstein

           

A więc wszystko jeszcze przed nami.


 

Zapisy do sekcji zainteresowań i opłaty

      Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zapisy do poszczególnych sekcji zainteresowań oraz opłaty za udział w zajęciach będą przyjmowane

do końca września br.

Wpłaty mogą być dokonane:

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia w czasie dyżurów:

                  w poniedziałki 10.00 - 12.00 oraz w środy 15.00 - 17.00

  • na konto w banku PKO BP - konto nr:

                            92 1020 2528 0000 0202 0335 3729

        Na przelewie bankowym należy koniecznie podać

                                                - nazwisko i imię wpłacającego,

                                                - nazwę sekcji której dotyczy wpłata.

 

Zapisy mogą być dokonywane

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia w czasie dyżurów:

                   w poniedziałki 10.00 - 12.00 oraz w środy 15.00 - 17.00

  • przez internet na adres zarządu:

                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wysokość opłat w poszczególnych sekcjach jest następująca:

Uwaga:kolejność sekcji poniżej została zmieniona w dniu 17.09.2012

  

Nr

sekcji

 

Sekcja


Opłata za spotkanie zł


Opłata za miesiąc zł

 

1

Gimnastyka rehabilitacyjna   

 - basen

 

5

 

20

 

2

Nauka pływania

- basen

 

5

 

20

 

3

Gimnastyka rekreacyjna

- sala gimnastyczna

 

2

 

8

 

4

Gimnastyka rehabilitacyjna

- sala gimnastyczna

 

2

 

8


5

Lektorat języka niemieckiego

- poziom podstawowy

 

5

 

20


6

Lektorat języka angielskiego

- poziom podstawowy

 

5

 

20


7

Lektorat języka angielskiego

- poziom zaawansowany

 

5

 

20


8

Zajęcia komputerowe

- podstawy obsługi komputera

 

5

 

20


9

Zajęcia komputerowe

- doskonalenie obsługi komputera

 

5

 

20


10

 

Fotografia

 

3

 

12


11

 

Nordic Walking

 

bezpłatnie

 12

Układanie bukietów, stroików i ozdób

z kwiatów - uczestn. zabierają swoje wyroby

10 za 2 godz.

koszt materiałw

słuch. rozliczają

z prowadzącą

 

40


13

Warsztaty z rękodzieła artystycznego

 - uczestnicy zabierają swoje wyroby


10 za 2 godz.

 

 40


14

 

 

Malarstwo i rysunek

 

6

 

24

 

15

 

Warsztaty z psychologii

 

5 za 2 godz,

 

20

 


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku