Komunikaty 21.02.2013

Są wolne miejsca w grupach zajęć, najczęściej 2-3 miejsca. Chętnych prosimy o kontakt.

W tym miejscu należy poinformować, że osoby które nie dopełniły obowiązku uregulowania opłat, nie zostały wpisane na zajęcia w drugim semestrze.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Na stronie www.utw.pszczyna.pl w zakładce Galeria pojawiły się zdjęcia z  wystawy prac artystycznych naszych studentów, oraz z zajęć z malarstwa, rękodzieła i fotografii. Proszę podziwiać.

_____________________________________________________________

Gimnastyka mózgu - co to było?

 Kto nie był, niech żałuje!

W dniach 16 i 17 lutego br. odbyły się prowadzone przez panią Krystynę Dulczewską w luźnej, przyjaznej atmosferze z dużą dawką humoru. zajęcia z "gimnastyki umysłu". Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia w połączeniu z oddechem można wsłuchać się w potrzeby własnego ciała, można dokonać jego harmonizacji i poprawić pamięć. Gimnastyka umysłu to doskonały sposób na zwiększenie możliwości edukacyjnych i polepszenie standardów życiowych nie tylko u osób III wieku.  Pierwszego dnia zajęcia teoretyczne, przeplatane praktyką, następny dzień to przede wszystkim praktyka - ćwiczenia w rytmie muzyki zarówno klasycznej, jak i relaksacyjnej. Zaprezentowano wiele technik: rytmizacji, energetyzacji, ruchu naprzemiennego, pozycji Dennisona i wiele innych wchodzących w skład małej i dużej motoryki, poprawiających koncentrację i pracę komórek mózgowych, rozluźniajacych mięśnie a także pozwalających na wyciszenie i spokojny sen.O atrakcyjności zajęć może świadczyć pełna  frekwencja w obydwóch dniach

Warto powtórzyć te zajęcia.   (opracowano na podstawie relacji pań Anny K.i Marceliny D.)  

__________________________________________________________________________________________________________ 

KOMUNIKATY 18.02.2013

FLORYSTYKA - informujemy, że ze względów organizacyjnych zajęcia z "Florystyki" zostają zawieszone do końca marca br.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"NĘDZNICY" - Zarząd PUTW organizuje w dniu 05 marca br. zbiorowy wyjazd do kina w Bielsku na film "Nędznicy". Koszt biletu i przejazdu: 22,- zł. Zapisy wraz z wpłatą będą przyjmowane w biurze PUTW do dnia 1-szego marca br

Odjazd autobusu:

     - godz. 12.00. z parkingu przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża 

      - godz. 12.10z przystanku przy Kauflandzie.

______________________________________________________________

Dwa wykłady, dzień po dniu

Pod koniec lutego, w sali sesyjnej Urzędu Miasta, odbędą się  dwa wykłady, i to dzień po dniu:

   - 26.02 2013 (wtorek) o godz. 17.00  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zaprasza na wykład otwarty Zbigniewa Kołby: "KRIOTERAPIA. TO WARTO WIEDZIEĆ". Wstęp wolny. Po spotkaniu będzie można kupić książkę:"Krioterapia.To warto wiedzieć"

   - 27.02.2013 (środa) również o godz. 17.00 odbędzie się, pierwszy z trzynastu zaplanowanych przez Zarząd PUTW w drugim semestrze, wykład pt.: "ROLA BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH I EKO-TOKSYKOLOGICZNYCH W OCENIE SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO OBROTU"  który wygłosi doc. dr Kazimierz Kita. 

 Zarówno Kierownictwo Biblioteki jak i Zarząd PUTW zapraszają słuchaczy na te ciekawe wykłady. Z krioterapią możemy się spotkać w Uzdrowisku Goczałkowice, więc dobrze byłoby wiedzieć kiedy i jak z niej skutecznie korzystać. A jakość towarów, przede wszystkim spożywczych, i oznakowanie (np. na etykiecie) badań na ewentualną obecnośc w nich substancji toksycznych, jest dla każdego sprawą najwyższej wagi.

__________________________________________________________

Zajęcia w II semestrze - komunikat 08.02.2013

1 - basen - z uwagi na małą liczebność ćwiczących w trzech sportowych grupach w sobotę na basenie, konieczne jest rozwiązanie grupy o godz. 13.00 i przeniesienie ćwiczących do pozostałych dwóch grup rozpoczynających zajęcia o godz. 11.00 i 12.00.

2 - komputery - są jeszcze miejsca !!! Mimo przerwy, w poniedziałek 11 lutego o godz. 14.00 rozpoczyna zajęcia nowa grupa „Komputer dla początkujących - Gr IV” . Zajęcia poprowadzi pan Marek Nierząd w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 na ulicy Szymanowskiego (dawniej Technikum Rolnicze).

______________________________________________________

Przerwa w zajęciach

Informujemy, że w zajęciach na Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nastąpi przerwa w okresie: od 10. lutego  -  do 24. lutego br.

           Zarząd   


Przerwa międzysemestralna

Informujemy że w zajęciach na Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku nastąpi przerwa międzysemestralna w okresie

               od 10-tego do 24-tego lutego br


 

Nietrafne zakupy - streszczenie wykładu

Wykład o o tym jak uniknąć manipulacji nieuczciwego sprzedawcy wygłosiła w dniu 5 grudnia ubiegłego roku  pani Agnieszka Kóska, członek Rady Programowej PUTW. Poniżej kompendium wiedzy na ten, zawsze aktualny temat.

Sprzedaż - dobrowolna, świadoma wymiana towaru na towar, lub towaru na ekwiwalent pieniężny. Jej celem jest z jednej strony zbycie nadwyżki towarów, z drugiej strony zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych.

Jednak sprzedający stosują różne techniki żeby zbyć towar.  Sprzedaż od manipulacji oddziela tylko cieniutka granica.

Manipulacja - jako technika sprzedaży, polega na podawaniu informacji w takiej formie żeby zachęcić klienta do podjęcia decyzji zgodnej z intencjami sprzedawcy. czyli żeby zaspokoić potrzeby sprzedawcy.

Techniki manipulacji:

  • - kontrast: do zakupu, na który mamy się zdecydować i po który przyszliśmy do sklepu, sprzedawca dorzuca nam coś o stosunkowo małej wartości, np. słuchawki do komputera,
  • - zaangażowanie (na przykładzie żebraków): ktoś prosi nas o 5 zł. a po odmowie prosi, chociaż o 50 Gr. - pozornie zarabiamy 4,50 zł
  • - budowanie emocji: na wystawie jest atrakcyjny towar o większej wartości, a kiedy decydujemy się go kupić to w sklepie dowiadujemy się, że jest tylko jedna sztuka i w niedogodnym rozmiarze. Atrakcyjny towar na wystawie miał nas tylko wciągnąć do sklepu. Podobnie działać mają gazetki.
  • - autorytet: sprzedawca odnosi się do autorytetu, lub cytuje go, po to żebyśmy chcieli zrobić to samo, przy czym autorytet nie ma z zakupem żadnego związku.
  • - limitowana ilość: jesteśmy informowani, że są tylko ostatnie trzy sztuki. Tego nie można oczywiście stosować do obrazów, monet itp.

Ustawa konsumencka:  każdą umowę zakupu można rozwiązać do 21 dni na podstawie ustawy konsumenckiej. Druk odstąpienia od umowy można wydrukować z internetu.

Przed zawarciem umowy handlowej należy poprosić o niespersonifikowany druk takiej umowy. Powinien być do niej dołączony druk odstąpienia od umowy.

Zawsze należy zostawić sobie trochę czasu przed ostatecznym podpisaniem umowy.

Jeżeli chcemy to coś kupić na następny dzień, to jest to już raczej nasza decyzja, a nie manipulującego.


 

Gimnastyka mózgu - nowy termin

„Gimnastyka mózgu” odwołana w dniach 26 i 27 stycznia, odbędzie się teraz w dniach:

 16 i 17 lutego od godz. 10-tej do 15-tej w sali MOSIR-u 

(przy Stajniach Książęcych, wejście z placu przed Kościołem W.Św.),

Zajęcia poprowadzi, z jedną tylko grupą 20 słuchaczy, pani Krystyna Dulczewska, instruktor-terapeuta metody „One Brain”.


Komunikat 28.01.2013

Informujemy, że w dniu 30.stycznie br. w związku z Walnym Zebraniem Członków, biuro Zarządu będzie nieczynne.


ODWOŁANIE ZAJĘĆ !!!


Informujemy, że z ważnej przyczyny warsztaty z psychologii w dniu 25. stycznie br. nie odbędą się. Będą "odrobione" w innym terminie.

  Również z ważnych powodów osobistych wykładowcy warsztaty z gimnastyki mózgu nie odbędą się w dniach 26 i 27 stycznia br. O nowym terminie tych zajęć poinformujemy Państwa po uzgodnieniu go z osobą prowadzącą .

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PUTW

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwołuje w dniu

                                   30 stycznie 2013 w Stajniach Książęcych

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Początek o godz. 16.30.

Zebranie poprzedzi występ Zespołu Artystycznego uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2

 

Porządek zebrania:

1. Powitanie zebranych

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZC

5 Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie

   od dnia 12 września 2012 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pracy

     Zarządu

7. Program działania Stowarzyszenia w II semestrze r.ak. 2012/ 2013  

8. Przyjęcie do Stowarzyszenia członków wspierających

9 Dyskusja.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Medycyna – permanentny rozwój, ciągły postęp

W dniu 23-go stycznia o godz. 17.00 w Stajniach Książęcych,

wykład na temat:

Medycyna – permanentny rozwój, ciągły postęp”,

wygłosi pan dr Marcin Leśniewski.


Zespól Aktywnego Seniora

Zarząd PUTW zaprasza słuchaczy chętnych do pracy w

           Zespole Aktywnego Seniora.

Celem powołania tego zespołu jest wspólna praca na rzecz rozwoju i większej aktywności naszego uniwersytetu. Szczególnie zachęcamy te osoby, które mają ciekawe pomysły, są kreatywne i chcą poświęcać swój czas dla dobra społeczności seniorów.

Zebranie organizacyjne odbędzie się

18 stycznia 2013 r. o godz.15.00 w sali nr 2 ul.Bogedaina 20.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku