Wyjątkowo w czwartek

Szanowni Słuchacze,

przypominamy, że najbliższy wykład pt. "Losy pszczyńskich Żydów,,," odbędzie sie wyjątkowo w czwartek 17. października, a nie jak wszystkie inne, we wtorek.


 

Nagrody Nobla z fizyki

Dzisiaj przyznano nagrody Nobla w dziedzinie fizyki dwóm uczonym którzy stworzyli teorię "domykającą" budowę wszechświata. Potwierdzono ją po 50-ciu latach w tzw. zderzaczu hadronów.

                  Zderzacz hadronw PNG


 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

W A Ż N E !!!


Zajęcia semestru 1-go r.ak.2013/2014 rozpoczynają się w następnym dniu po inauguracji tj 3-go października 2013 (czwartek)

Aktualne harmonogramy zajęć i wykładów są zamieszczone na stronie www.utw,pszczyna.pl w zakładce "Harmonogramy".

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Przed inauguracją będą słuchaczom udzielane informacje i rozdawane  kartki z przydziełem do poszczególnych grup.

A więc:  Z A C Z Y N A M Y !


 

Inauguracja roku ak. 2013/2014

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 odbędzie się w auli Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Chrobrego w Pszczynie przy ul. 3-go Maja w dniu 2-go października o godz. 17.00

Program: 

             17.00 - Powitanie zebranych

             17.15 - Występ Chóru Lutnia

             17.45 Wykład inauguracyjny pt.:

                      "Teologia, skąd jest, czym jest, po co jest"

                       wygłosi Ks. prof. dr. Jerzy Szymik - U.Śl.

             18.30 - Informacja nt. organizacji 1-go semestru r.ak. 2013/2014


 

KOMUNIKATY 17.09.2013

 

Język francuski / Język włoski,

Wychodząc naprzeciw życzeniom części słuchaczy, Zarząd zamierza zorganizować naukę tych języków pod warunkiem, że zgłosi się

conajmniej dwanaście osób chętnych do uczęszczania na zajęcia.

Zgłoszenia można dokonać w biurze PUTW lub przez stronę

www zakładka "Kontakt", do dnia 4-go października br.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 24.09.2013

  


O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

     zwołuje w dniu: 

24 września 2013 o godz. 17.00.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta – Rynek 2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie quorum

  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZC

  5  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie

     od dnia 30 stycznia 2012 r.

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

      pracy Zarządu

  7. Program działania Stowarzyszenia w I semestrze

      roku akademickiego 2013/ 2014   

  8. Przyjęcie rezygnacji i wybory uzupełniające członków Zarządu 

  9  Dyskusja.

  10. Wolne wnioski.

  11. Zakończenie obrad.

 

 

REJESTRACJA

Szanowni Państwo,

Jak dotąd nie wszyscy słuchacze z poprzedniego roku akademickiego zarejestrowali się na nowy semestr, a zostały już tylko dwa dni.

Prosimy o bardziej zdecydowane traktowanie sprawy rejestracji, ponieważ w tej chwili Zarząd PUTW już rozmawia z wykładowcami i rezerwuje sale na zajęcia. Nie można z tym czekać bo wykładowcy chcą wiedzieć czy będą prowadzić zajęcia.

Za chwilę będą tworzone grupy zajęć, a jeżeli zgłosi się niewystarczająca liczba chętnych, to taka grupa będzie skreślona, lub, w miarę możliwości, uzupełniona nowymi członkami naszego Stowarzyszenia.

A zgłosiło się już ok. 25 nowych słuchaczy, i to nie koniec.

Czasu do inauguracji nowego roku akademickiego (02.10.2013 ) zostało niewiele i nie należy decyzji odkładać na później.

Internauci mogą się rejestrować również przez stronę  http://www.utw.pszczyna.pl/    

( zakładka „Rekrutacja” ).

O przyjęciu zgłoszenia decyduje jednak równoczesne wniesienie opłat; czesnego za semestr zimowy i za zajęcia w październiku ( zakładka „Konto bankowe” ), jak podano w komunikacie poprzednim.


WItamy w Nowym Roku Akademickim 2013/2014

B a r d z o   W a ż n e  !

Szanowni Państwo, 

jak już powiadamialiśmy wcześniej, w dniach:

       od  9-go do 16-go września br. w godz. od 10.00 do 12.00

w biurze PUTW przy ul. Bogedaina 20, odbywać się będą:

     "obowiązkowe" zapisy na nowy rok akademicki 2013 / 2014, połączone z wpłatami;

- czesnego za semestr zimowy (50zł),

- za zajęcia w październiku (20 zł, z wyjątkiem rękodzieła - 25zł, oraz zajęć dwugodzinnych jak malarstwo i rysunek oraz florystykai - 40zł).

Nowi kandydaci muszą wnieść wpisowe w wys. 15 zł

Zarząd zamierza utrzymać w jak największym, możliwym do zrealizowania zakresie, grupy w których prowadzono zajęcia w czerwcu 2013 roku. Decydować będzie ilość zapisanych słuchaczy, możliwości wykładowców oraz dostępność sal na zajęcia.

Stowarzyszenie tworzy już ponad 270 słuchaczy. Podzielone równo na 6 dni oznacza 45 osób dziennie. Czyli teoretycznie ok. dwie i pół minuty na osobę. A jeżeli przyjdzie w jednym dniu 60 albo 80 osób ?

P R O S I M Y  N I E  C Z E K A Ć  N A  O S T A T N I  D Z I E Ń 


KOMUNIKATY WAKACYJNE i nie tylko

1 - Panom:

         Andrzejowi Kaczmarkowi,

         Zdzisławowi Szymańskiemu,     

         Andrzejowi  Laskowskiemu

         i Joachimowi Szyszce

dziękujemy bardzo serdecznie za piękne odnowienie (wymalowanie) biura PUTW przy ul. Bogedaina 20.

Tym samym ogłoszone w dniu 1-go kwietnia br. utworzenie sekcji „Malarstwo i konserwacja zabytków” stało się zbędne (…Pierwsze zajęcia będą polegały na przygotowaniu (mycie, gruntowanie) ścian historycznych budynków w Pszczynie, zasługujących na zachowanie dla następnych pokoleń. Następnie, na tak przygotowane podłoże, słuchaczę będą nanosić odpowiednią farbę (dulux).W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z podstawowymi narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie sztuki jak szpachle, kielnie małe i średnie, ławkowce, wałki itp. oraz poznają takie działania konserwacyjne jak szpachlowanie, gipsowanie, szlifowanie bezpyłowe  oraz równomierne rozprowadzanie farby wałkiem na drążku.)

2 - Tak odnowione biuro będzie niestety niedostępne w okresie

         od 15-go lipca do 15-go sierpnia br.

ponieważ cały budynek będzie w tym czasie zamknięty na cztery zamki.

3 - Następnie w okresie

         od 19-go sierpnia do 9-go września br.

biuro PUTW będzie czynne tylko w godzinach dyżuru w poniedziałki tj. od 10-tej do12-tej.

4 - Zapisy na semestr zimowy roku ak. 2013/2014 będą się odbywać w dniach

         od 9-go do 16-go września codziennie w godzinach 1000 - 1200.

Przy zapisie należy wpłacić czesne, oraz za zajęcia w październiku.

Zarząd zamierza utrzymać wszystkie sekcje, które istniały w czerwcu 2013, oraz dotychczasowe stawki czesnego i opłat za zajęcia.

5 - Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PUTW jest planowane na dzień 20-go (czwartek) września br. Dokładne ogłoszenie ukaże się w terminie ustawowym.

6 - Życzymy Wszystkim Słuchaczom Uniwersytetu Pszczyńskiego udanego wypoczynku wakacyjnego. Ale proszę również pamiętać, że:

          „Repetitio est mater studiorum”.

Zakończenie 1-go roku ak. PUTW

W sobotę 29 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie I roku akademickiego Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach uczestniczyło ponad stu słuchaczy. W części oficjalnej spotkania dr Ewa Kołodziejczyk - prezes zarządu Stowarzyszenia PUTW dokonała podsumowania całorocznej pracy, podziękowała władzom samorządowym i różnym instytucjom z terenu powiatu pszczyńskiego za pomoc materialną i organizacyjną, a wykładowcom i wolontariuszom za pomoc w prowadzeniu zajęć na Uniwersytecie. Podziękowania skierowała także na ręce p. Ireny Pali - sekretarza zarządu i p. Krystiana Latki - wiceprezesa zarządu za ogromny wkład pracy przy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Przedstawiciele słuchaczy jako wyraz podziękowania wręczyli wiązanki kwiatów członkom zarządu i wykładowcom.

Następnie słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich udział w zajęciach PUTW w roku ak. 2012/2013.

Potem odbyła się radosna biesiada przy kiełbaskach i krupniokach z grilla, kawie i cieście / upieczonym przez słuchaczki /. Czas szybko minął na towarzyskich rozmowach, śpiewie przy akompaniamencie p. Jadwigi Masny oraz wspominaniu najciekawszych wydarzeń minionego roku.(EK)


 

Wycieczka w Beskidy

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie w dniu 9-go czerwca wycieczki na Szyndzielnię i Klimczok, którą prowadził znawca gór, pan Czesław Starz.

Miło było przypomnieć sobie młodzieńcze wypady w góry i iść z przewodnikiem tym znanym górskim szlakiem, słuchać szumu górskiego potoku i śpiewu ptaków, zobaczyć w oddali szczyty górskie, zobaczyć z góry panoramę miasta, zajrzeć do kościółka Matki Boskiej na Górce i obmyć ręce w źródełku. Jesteśmy wdzięczni panu Czesławowi, iż mimo bardzo małej liczby uczestników, wycieczka sie odbyła. 

Jednak szkoda, że mimo wykazywanego wcześniej przez wiele osób zaintersowania, jak przyszło co do czego, na dworcu przed odjazdem do Bielska prawie nikt się nie pojawił. Niewymagająca trasa wędrówki była celowo tak wybrana dla zachęcenia do wyjścia z domowych pieleszy wszystkich słuchaczy PUTW. To się nie udało.

Dlatego przy następnej wycieczce musimy się - słuchacze PUTW - lepiej zorganizować.

Uczestniczka wycieczki.13.06.2013 - Inny temat wykładu

Uwaga, uwaga,

Ostatni wykład w r.ak 2012/2013 w dniu 19-go czerwca br. o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta wygłosi członek Rady Programowej PUTW, pani dr Halina Nocoń.

Temat: "Polskie rody arystoktratyczne i ich wpływ na rozwój kulturowy i cywilizacyjny Górnego Śląska". Ależ to będzie uczta duchowa, może nawewt taka jak poprzednio na wykładzie o pszczyńśkim internacie dla młodzieży z tychże rodów.


13.06.2013 - Impresje z Wrocławia

UDANY WYJAZD

         Ani kropli deszczu – pogodowy sukces jak na tegoroczne dni późnej wiosny! Tak przywitał nas Wrocław (nas, tzn. „studentów” PUTW) i trwał w pogodnym uśmiechu cały dzień (czwartek 06.06.) przekładając się także na organizację wycieczki, udany spacer po mieście z świetnym przewodnikiem obeznanym nie tylko w merytorycznych kwestiach, ale także w ciekawostkach historycznych, na doznane wrażenia i ogólną, sympatyczną atmosferę.

Wszystkie zaplanowane punkty programu zostały zrealizowane (i tu duży ukłon w stronę organizatorek, Pani Ewy oraz Pani Ireny) i każdy z nich stanowił pożywkę dla ducha, zarówno dzięki wiedzy przewodnika i umiejętności jej przekazywania, jak i przeżyciom estetycznym jakich dostarczały oglądane zabytki, architektoniczne, dzieła sztuki zdobniczej czy malarskiej, a także przyrodnicze uroki ogrodu botanicznego i japońskiego. Niewątpliwie największą siłę oddziaływania artystycznego miała Panorama Racławicka, zwłaszcza dla osób, które z wystawą zapoznawały się po raz pierwszy.

Uroczy Rynek z pięknymi kamieniczkami, licznymi restauracjami, kawiarniami i pubami, przyciągał wzrok i zachęcał do spokojnego kontemplowania przy stoliku pod parasolem  wrocławskiego popołudnia.

         Powrót do domu późny, ale z satysfakcjonującymi wrażeniami i wspomnieniami.

                                                      Basia S.- uczestniczka wycieczki  


 

13.06.2013 - Zmiana terminu zajęć

1. Najbliższe zajęcia sekcji fotograficznej odbędą się 17.06.2013r. o stałej godzinie i stałym miejscu zamiast 10.06.2013r.

2. Ostatnie zajęcia sekcji fotograficznej odbędą się 24.06.2013r. o godz. 17.15, w budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 "Rolniczok", przy ul. Szymanowskiego 12, I piętro, sala nr 31 (informatyczna). Proszę nie zapomnieć zabrać nośniki z fotografiami tj. najlepiej płyty CD, pendrive'y lub kabelki USB do Państwa aparatów. Mogą być też  karty pamięci, ale wtedy z własnym komputerem przenośnym.

Prosimy osoby kontaktujące się z "Fotografikami" (szczególnie z tymi ltórzy nie korzystają z internetu) o przekazanie tej wiadomości
©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku