Walne Zebranie Członków PUTW - 23.05.2019

 

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

które odbędzie się w dniu 23 maja 2019r. o godz. 16:00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Pszczynie

   

                              1.   Powitanie przybyłych, stwierdzenie prawomocności zebrania  do  

                                    podejmowania uchwał, lub ogłoszenie nowego terminu zebrania.

                             2.   Otwarcie obrad i  wybór prezydium Walnego Zebrania Członków

                             3.   Przyjęcie porządku obrad.

                             4.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.  

                             5.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiemw sprawie 

                                    absolutorium dla Zarządu

                              6.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

                              7.   Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.

                              8.   Zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia.

                              9.   Wolne wnioski

                            10.   Zakończenie zebrania.

                             Zarząd PUTW                                          Pszczyna,  15.05.2019


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku