KOMUNIKATY - СООБЩЕНЙЯ - 13.05.2019

1 - Wyjazd na Olimpiadę Seniorów do Rybnika nastąpi w dniu:

18-go maja br, o godz.: 7:45 z parkingu przy ul.Bielskiej

(kościół pw. Podwyższenia Krzyża).

Przypominamy, że posiłek będzie wydawany od godz.: 13:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Uczestnicy Olimpiady w Łazach (25.05.2019r.) proszeni są o dokonanie obowiązkowych wpłat:

zawodnicy - 15 zł,  osoby wsparcia (widzowie) - 30zł.  

Są jeszcze wolne miejsca, zachęcamy do szybkiej decyzji i oczekujemy zgłoszenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - Biesiada na zakończenie roku ak. 2018/2019 odbędzie się w dniu:

17-go czerwca br. w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach.

Początek o godz.: 16:00.

Opłata w wysokości 30zł winna być wniesiona w gotówce lub przelewem najpóźniej do dnia 10-go czerwca br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - Koncert zespołów artystycznych naszego Uniwersytetu i zaproszonych gości odbędzie się w dniu:

14-go czerwca br. o godz.: 17:00

w dużej sali Pszczyńskiego Centrum Kultury.


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku