WYKŁAD 24.01.2019

Wykład w dniu 24-go stycznia br. nosi tytuł

"Sekrety chińskiej medycyny tradycyjnej",

a wygłosi go dr Marek Ellnain. Urząd Miasta,  godz.: 16:00.

Wiele chorób, będących do niedawna poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego,dziś nie stanowi większego problemu i poddaje się dobrze terapii metodami konwencjonalnymi. Istnieje jednak wiele schorzeń, głównie przewlekłych, w przypadku których terapia konwencjonalna okazuje się niewystarczająca. Pacjenci, nie znajdując tu ratunku, poszukują alternatywy, mogącej doprowadzić do wyleczenia. Taką alternatywą są często wschodnie, tradycyjne systemy medyczne, do których zaliczyć możemy tradycyjną medycynę chińską, czyli TCM.

Izolacja geograficzna państw Dalekiego Wschodu doprowadziła do istotnych różnic, widocznych nie tylko w kulturze, obyczajach i religii, ale także w medycynie. Zachodni system medyczny cechuje często brak kompleksowego podejścia do pacjenta i danego schorzenia. Podawane leki mają zlikwidować objawy i przyczyny danego schorzenia, często jednak pomijane są podczas leczenia inne organy, które choroba osłabiła.

Systemy wschodnie cechuje złożone podejście, zarówno do chorego jak i do choroby


 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku