KOMUNIKATY - 08.10.2019


1. MAJORKA

Osoby, które w czasie inauguracjinie odebrały 

 

bardzo ważnych informacji

 

dotyczących tej wycieczki proszone są o pilne zgłoszenie się w tym celu do biura PUTW w dniu

10 października br. w godz. 14.00 - 16.00.

 

2.WARSZAWA

Uczestnicy tej wycieczki proszeni są o dokonanie w terminie do 15 października br. wpłaty II raty należności

w wysokości 250 zł dla członków

lub 300 zł dla osób towarzyszących.

Należność można uiścić gotówką w biurze Zarządu w czasie dyżuru lub przelewem bankowym przez internet na konto PUTW z podaniem nazwiska uczestnika za którego opłata jest wnoszona.


 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku