W Unii Europejskiej - co nas czeka? Wykład w dniu 06.03.2013

Wykład w dniu 06 marca o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim wygłosi dr Krzysztof Krysieniel Prodziekan Chorzowskiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przedstawiona zostanie geneza i proces integracji europejskiej, począwszy od zakończenia II wojny światowej aż do czasów współczesnych. Omówiona zostanie również aktualna sytuacja Unii Europejskiej, w tym możliwe kierunki rozwoju w obliczu trwającego od kilku lat kryzysu politycznego.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku