WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PUTW

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zwołuje w dniu

                                   30 stycznie 2013 w Stajniach Książęcych

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Początek o godz. 16.30.

Zebranie poprzedzi występ Zespołu Artystycznego uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2

 

Porządek zebrania:

1. Powitanie zebranych

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZC

5 Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie

   od dnia 12 września 2012 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pracy

     Zarządu

7. Program działania Stowarzyszenia w II semestrze r.ak. 2012/ 2013  

8. Przyjęcie do Stowarzyszenia członków wspierających

9 Dyskusja.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku