Zespól Aktywnego Seniora

Zarząd PUTW zaprasza słuchaczy chętnych do pracy w

           Zespole Aktywnego Seniora.

Celem powołania tego zespołu jest wspólna praca na rzecz rozwoju i większej aktywności naszego uniwersytetu. Szczególnie zachęcamy te osoby, które mają ciekawe pomysły, są kreatywne i chcą poświęcać swój czas dla dobra społeczności seniorów.

Zebranie organizacyjne odbędzie się

18 stycznia 2013 r. o godz.15.00 w sali nr 2 ul.Bogedaina 20.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku