Inauguracja I-szego roku akademickiego w Pszczyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 3-go października br w wyremontowanych Stajniach Książęcych w Pszczynie, odbyła się uroczysta inauguracja I-szego roku akademickiego 2012 / 2013, początkująca statutową działalność Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość poprzedziła msza święta w Kościele pod wezwaniem „Wszystkich Świętych” którą prowadził i homilię wygłosił Ksiądz Dziekan Krystian Janko.

     W inauguracji wzięło udział ponad 200 słuchaczy, członkowie Rady Programowej oraz zaproszeni goście: z Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Muzeum Zamkowego, Uniwersytetu Śląskiego i zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Katowicach i w Żorach.

     Przed rozpoczęciem inauguracji słuchaczom wręczono legitymacje studenckie i birety akademickie oraz plan zajęć.

      Witając zebranych, prezes PUTW pani dr Ewa Kołodziejczyk podziękowała wszystkim którzy wnieśli znaczący wkład w utworzenie Uniwersytetu w Pszczynie, wladzom Miasta i Starostwa, zaangażowanym słuchaczom i życzliwym przyjaciołom.

     Burmistrz, pan Dariusz Skrobol i wicestarosta, pan Henryk Kolarczyk odczytali listy gratulacyjne adresowane do Uniwersytetu i wręczyli pani prezes kwiaty.

     Wykład inauguracyjny na temat „Polityka rodzinna czy prorodzinna?” wygłosił z niezwykłą swadą przewodniczący Rady Programowej, profesor Marian Mitręga. Poczynając od Konfucjusza, poprzez różne kultury i religie aż do czasów teraźniejszych, przedstawił główne czynniki wpływające na kreowanie rozwoju społeczeństw: rozporządzenia rządzących, zwyczaje kulturowe i warunki geograficzne. Przytoczył też ostrzeżenie Thomasa Malthusa, że środki żywności rosną w postępie arytmetycznym, a liczba ludnośći w postępie geometrycznym.

     Na zakończenie wystąpił kierowany przez panią Renatę Zborowską zespół wokalny działający przy Pszczyńskim Centrum Kultury.

   

     Jak zauważył profesor Mitręga, w stajenkach rodziły się już rzeczy niezwykłe, więc inauguracja w Stajniach Książęcych może być taką szansą dla Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz galerię zdjęć.


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku