Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 12.09.2012

W dniu 12 września 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zebrani przyjęli zaproponowany program zebrania oraz:

  • wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu Stowarzyszenia w okresie od 16 kwietnia br. które przedstawiła prezes zarządu pani Ewa Kołodziejczyk,
  • powołali pięciu członków Rady Programowej:

       - prof. dr hab.Mariana Mitręgę - UniwersytetŚląski - na Przewodniczącego RP

       - Grażynę Goszcz - Z-ca Burmistrza Pszczyny

       - Agnieszkę Kóska - Dyrektora Oddziału dużej instytucji finansowej

       - Teresę Musik - Dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

       - dr Halinę Nocoń - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studzienicach

  • przyjęli program działalności Stowarzyszenia na rok akademicki 2012/2013
  • uchwalili opłatę za semestr w wysokości 50,- zł oraz częściowe opłaty za niektóre zajęcia w sekcjach    
  • zatwierdzili preliminarz budżetu
  • przyjęli rezygnację z prac w zarządzie p. Sławomiry Lewandowskiej oraz p. Jana Lipniaka
  • powołali w skład zarządu p. Irenę Pala.
  • wysłuchali informacji o Kongresie "Obywatel Senior", który odbędzie się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w dniach 17 - 19 września br.

Następnie odbyła się dyskusja na temat problemów poruszonych przez zebranych.

Po jej zakończeniu członkowie Stowarzyszenia zapisywali się do wybranych przez siebie sekcji zainteresowań, które zarząd zaproponował na podstawie danych zebranych z deklaracji członkowskich. Następnie słuchacze wnosili opłaty za I semestr roku akademickiego 2012 / 2013.


 


 

 

 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku