Walne Zebranie Członków PUTW

Zarząd Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa w zajęciach PUTW, że w dniu:

 

     12 września 2012 r. (środa) o godzinie 17.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Pszczynie odbędzie się

       Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

 

Porządek zebrania przewiduje:

1. Informację z działalności zarządu w okresie od 16.IV.2012 r.

2. Powołanie Rady Programowej Stowarzyszenia.

3. Ustalenie wysokości czesnego na semestr oraz opłat za niektóre rodzaje zajęć.

4. Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.

5. Zatwierdzenie preliminarza budżetu.

5. Dyskusję

Obecność członków PUTW jest konieczna ponieważ na zebraniu będą przyjmowane zapisy do konkretnych sekcji zainteresowań


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku