Wieczór autorski Barbary Solarskiej

Nasza słuchaczka, uhonorowana "Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej" pani Barbara Solarska będzie miała swój

W I E C Z Ó R  A U T O R S K I

w dniu 28-go maja br. w "Klubie pod 13-tką" Pszczyńskiego Centrum Kultury.

Pani Barbara opublikwała już swoje wiersze w zbiorach zatytułowanych:  "Dmuchawce", "W cieniu wysokich traw", "Obszary niezachwiane", "Jeśli wiatr", a teraz:  "Między jest a nie ma".

Ten ostatni, najświeższy, będzie też promowany na spotkaniu w środę. 

[kl]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku