Wykład o Ks. Janie Twardowskim

We wtorek 1-go lutego pani mgr Agata Jaszczyk poprowadzi wykład  o poezji. Poeci są mistrzami słowa. A słowo w naszych czasach zanika, jałowieje, szarzeje i zastępowane jest nachalnie obrazkami. Cywilizacja obrazkowa zastępuje cywilizację słowa. Zamiast listów pisze się SMS-y z błędami, lub skrótowe wiadomości mail’owe . Bo to prościej i szybciej. Tylko czy ciągle trzeba się aż tak śpieszyć ? Przeczytajmy jeden z wierszy księdza Jana Twardowskiego, którego poezji będzie poświęcony wykład:

                                             Żaden anioł nie pomógł

Gdy umierał na krzyżu, cud się nie zdarzył
żaden anioł nie pomógł, deszcz nie obmył głowy
piorun się zagapił gdzie indziej uderzył
zaradna Matka Boska z cudem nie zdążyła
wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma
cud chce jak najlepiej a utrudnia wiarę.

Ile kazań zastępuje taki wiersz, ile rozmyślań, ile prawd budzących ciągle wątpliwości zawarł poeta w tych kilku strofach. Oto inny jego wiersz:

            Nie mogę trafić

Wszystko się pozmieniało nie ma małych dworów
 pachnących owocami i pastą do podłóg
z zazdrostkami w oknach z lawendą w szufladzie
kościół też nieco inny. Spokojny choć przecież
bez cichej i dyskretnej prababci łaciny
stara się by Boga było lepiej widać
lecz Bóg kocha naprawdę więc jest niewidzialny
dworce przebudowano już nie mogę trafić
na peron gdzie kogoś żegnałem na zawsze
długopis karierowicz nieboszczyk atrament

                               niebo morze i góry zostały te same

 Wtorek, godz. 17.00, Urząd Miasta.[kl]

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku