Olimpiada Łazy 2014

Informujemy że Zarząd PUTW organizuje wyjazd na VI-tą Olimpiadę Seniorów w Łazach w dniu 24 maja 2014 !

Szczegółowy regulamin i opis konkurencji znajduje się na stronie www.utw.lazy.pl w zakładce olimpiada.utw. Prosimy o pilne przestudiowanie dokumentu oraz jeszcze pilniejsze zgłoszenie się do udziału w wyprawie jako zawodnik(czka) lub jako widz. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd PUTW w biurze, telefonicznie lub przez internet.  

Wypada przypomnieć, że w ostatnich dniach przed Senioriadą w Rabce (4-go marca br) zabrakło miejsc dla chętnych. Dlatego  tym razem przewidujemy wynajęcie większego autobusu. Ale to też tylko 50 miejsc.

Impreza organizowana w ramach zadania „Aktywny senior – pogodny senior” współfinansowanego ze środków Powiatu Pszczyńskiego

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku