Terminarz przełomu semestrów

Informujemy uprzejmie, że 

     - zajęcia w styczniu rozpoczną się 7-go i będą trwały do 18-go co będzie równoznaczne z zakończeniem semestru I-go bieżącego r. ak.

     - przerwa międzysemestralna trwać będzie od 20-go stycznia do 1-go lutego

     - zajęcia w semestrze II-im rozpoczną się z dniem 3-go lutego

Ponieważ pozostały nam jeszcze tylko 2 tygodnie, prosimy o terminowe opłacenie czesnego za drugi semestr, oraz zajęć w lutym (4 zajęcia).

Wpłaty będą podstawą do wpisania Państwa na listy grupowe uczestników zajęć, dokonania, stosownie do zapisów, niezbędnych uzgodnień z wykładowcami, ustalenia planu zajęć i zarezerwowania sal wykładowych.

Zarząd PUTW


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku