KOMPUTERY-zmiana miejsca od 10.12.2013

Informujemy że wtorkowe zajęcia z Obsługi Komputera dla:

     Grupy I / 2       -    12.00 -13.00
      Grupy II / 2      -    13.00 -14.00
       Grupy IV / 1    -    14.00 -15.00

[prowadząca mgr Mariola Rołka], będą się odbywały, już od wtorku 10 grudnia, w pracowni komputerowej w PZS Nr 2  na ul. Bogedaina 20 (tam gdzie jest biuro PUTW) na 1-szym piętrze . 
Ponadto częściowej zmianie ulega organizacja zajęć:
     Grupa I / 2 oraz Grupa II / 2 - będą miały zajęcia razem od godz. 13.00 do 14.00
     Grupa IV / 1 - bez zmian od godz. 14.00 do 15.00.
Zmiany zostały wprowadzone na wniosek słuchaczy, w związku z niewystarczającą ilością stanowisk w pracowni PCKulu.
Prosimy o wzajemne poinformowanie się słuchaczy, w szczególności z wyżej wymienionych grup.
©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku