WYKŁAD 12.11.2013

Kolejny wykład Pszczyńskiego Uniwersytetu odbędzie się 12-go listopada. Temat: „Z malarstwem na ty”. Wygłosi go pani mgr inż. Anna Stoszek-Szroborz która napisała   poniższe zaproszenie:


ZAPROSZENIE  NA  WYKŁAD 12. 11. 2013 GODZ. 17.00

 

                         „  SZTUKA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO ”

 

DZIEŁA SZTUKI , CHOĆ  NIETRWAŁE  JAKO  PRZEDMIOTY , DZIĘKI WARTOŚCIOM  JAKIE  SĄ  Z  NIMI  WIAZANE  MOGĄ  BYĆ  TRWALSZE OD  INNYCH  WYTWORÓW  CYWILIZACJI.  RYSUNKI, OBRAZY,  RZEŻBY,  ODZIAŁYWUJĄ  NA  WIDZA , PRZEKAZUJĄC ZAWARTE W NICH TREŚCI IDEOWE  I  ESTETYCZNE  ODGRYWAJĄ SPECJALNĄ  ROLĘ , JAKO SYMBOLE TWÓRCZEJ  MYŚLI CZŁOWIEKA . SĄ CHRONIONE CZĘSTO  MOŻE  BARDZIEJ NAMIĘTNIE JAK ŻYCIE  LUDZKIE , A  ICH ZNISZCZENIE URASTA DO RANGI ZBRODNI  PRZECIW  LUDZKOŚCI..

 

ŚWIADOMA  WALORÓW  ZARÓWNO DZIEŁ TRADYCYJNYCH , JAK  I AWANGARDOWYCH  BĘDĘ  NA  MOICH  WYKŁADACH  SŁUŻYĆ BUSOLĄ , KOMPASEM , NIEJAKO DROGOWSKAZEM PO LABIRYNTACH PLASTYKI...

 

                                                               ANNA STOSZEK SZROBORZ

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku