BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

B

iblioteka Pedagogiczna która mieści się przy ul. Bogedaina 24 (drugi budynek Ekonomika, za stadionem) zaprasza słuchaczy PUTW do korzystania ze swojego księgozbioru, który zawiera literaturę naukową i popularnonaukową z takich dziedzin jak: psychologia, socjologia, ekonomia, historia, literatura, sztuka, nauki medyczne, pedagogika i tp.,a także literaturę regionalną, związaną z Pszczyną, powiatem pszczyńskim i Śląskiem.

Poza tym biblioteka posiada, do korzystania na miejscu, szeroką ofertę czasopism, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych, pomagających w samokształceniu i rozwijaniu własnych zainteresowań,

Biblioteka dysponuje też stanowiskami komputerowymi, przy których mogą pracować kilkuosobowe grupy. Biblioteka proponuje różne szkolenia, na przykład jak zakładać i prowadzić własne konto na Facebooku, lub  innym portalu społecznościowym.

W bibliotece odbywają się różnorakie prelekcje jak np. „O wolne słowo -  wydawnictwa niezależne w walce z cenzurą PRL”, oraz różnorodne wystawy, warsztaty i spotkania. Aktualności  można śledzić na stronie internetowej www.pszczyna.pbw.katowice.pl.

Na zamówienie czytelnika bibliotekarze przygotowują zestawienia bibliograficzne na różne tematy. Biblioteka oferuje również możliwość wykorzystania pomieszczenia czytelni bibliotecznej (wielkość sali lekcyjnej), na organizację spotkań czy wystaw.

 

Oferta interesująca dla osób aktywnych oraz może rodziców studentów.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku