Hipoteka odwrócona

W dniu 24 października w godzinach 10.00 – 13.15 w Centrum Konferencyjnym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbędzie się debata:

      „Hipoteka odwrócona – szansa na spokojną jesień życia ?

Będzie okazją do rozmowy na temat istniejących modeli tzw. hipoteki odwróconej, z jednoczesnym uwzględnieniem kondycji społeczno-ekonomicznej współczesnego seniora, oraz jakie regulacje dotyczące rynku rent dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego są potrzebne, aby skutecznie chronić starszych konsumentów.

Punkt wyjścia do dyskusji stanowić będzie przygotowany przez Urząd „Raport z kontroli przedsiębiorców zawierających umowy świadczeń dożywotnich”.

Spotkanie będzie transmitowane online, a relacja z niego zamieszczona na stronie www.uokik.gov.pl.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku