ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

W A Ż N E !!!


Zajęcia semestru 1-go r.ak.2013/2014 rozpoczynają się w następnym dniu po inauguracji tj 3-go października 2013 (czwartek)

Aktualne harmonogramy zajęć i wykładów są zamieszczone na stronie www.utw,pszczyna.pl w zakładce "Harmonogramy".

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Przed inauguracją będą słuchaczom udzielane informacje i rozdawane  kartki z przydziełem do poszczególnych grup.

A więc:  Z A C Z Y N A M Y !


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku