KOMUNIKATY 17.09.2013

 

Język francuski / Język włoski,

Wychodząc naprzeciw życzeniom części słuchaczy, Zarząd zamierza zorganizować naukę tych języków pod warunkiem, że zgłosi się

conajmniej dwanaście osób chętnych do uczęszczania na zajęcia.

Zgłoszenia można dokonać w biurze PUTW lub przez stronę

www zakładka "Kontakt", do dnia 4-go października br.


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku