WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 24.09.2013

  


O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Stowarzyszenia

Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

     zwołuje w dniu: 

24 września 2013 o godz. 17.00.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta – Rynek 2

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

  Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i sprawdzenie quorum

  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZC

  5  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie

     od dnia 30 stycznia 2012 r.

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

      pracy Zarządu

  7. Program działania Stowarzyszenia w I semestrze

      roku akademickiego 2013/ 2014   

  8. Przyjęcie rezygnacji i wybory uzupełniające członków Zarządu 

  9  Dyskusja.

  10. Wolne wnioski.

  11. Zakończenie obrad.

 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku