WItamy w Nowym Roku Akademickim 2013/2014

B a r d z o   W a ż n e  !

Szanowni Państwo, 

jak już powiadamialiśmy wcześniej, w dniach:

       od  9-go do 16-go września br. w godz. od 10.00 do 12.00

w biurze PUTW przy ul. Bogedaina 20, odbywać się będą:

     "obowiązkowe" zapisy na nowy rok akademicki 2013 / 2014, połączone z wpłatami;

- czesnego za semestr zimowy (50zł),

- za zajęcia w październiku (20 zł, z wyjątkiem rękodzieła - 25zł, oraz zajęć dwugodzinnych jak malarstwo i rysunek oraz florystykai - 40zł).

Nowi kandydaci muszą wnieść wpisowe w wys. 15 zł

Zarząd zamierza utrzymać w jak największym, możliwym do zrealizowania zakresie, grupy w których prowadzono zajęcia w czerwcu 2013 roku. Decydować będzie ilość zapisanych słuchaczy, możliwości wykładowców oraz dostępność sal na zajęcia.

Stowarzyszenie tworzy już ponad 270 słuchaczy. Podzielone równo na 6 dni oznacza 45 osób dziennie. Czyli teoretycznie ok. dwie i pół minuty na osobę. A jeżeli przyjdzie w jednym dniu 60 albo 80 osób ?

P R O S I M Y  N I E  C Z E K A Ć  N A  O S T A T N I  D Z I E Ń 


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku