Zakończenie 1-go roku ak. PUTW

W sobotę 29 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie I roku akademickiego Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach uczestniczyło ponad stu słuchaczy. W części oficjalnej spotkania dr Ewa Kołodziejczyk - prezes zarządu Stowarzyszenia PUTW dokonała podsumowania całorocznej pracy, podziękowała władzom samorządowym i różnym instytucjom z terenu powiatu pszczyńskiego za pomoc materialną i organizacyjną, a wykładowcom i wolontariuszom za pomoc w prowadzeniu zajęć na Uniwersytecie. Podziękowania skierowała także na ręce p. Ireny Pali - sekretarza zarządu i p. Krystiana Latki - wiceprezesa zarządu za ogromny wkład pracy przy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Przedstawiciele słuchaczy jako wyraz podziękowania wręczyli wiązanki kwiatów członkom zarządu i wykładowcom.

Następnie słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich udział w zajęciach PUTW w roku ak. 2012/2013.

Potem odbyła się radosna biesiada przy kiełbaskach i krupniokach z grilla, kawie i cieście / upieczonym przez słuchaczki /. Czas szybko minął na towarzyskich rozmowach, śpiewie przy akompaniamencie p. Jadwigi Masny oraz wspominaniu najciekawszych wydarzeń minionego roku.(EK)


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku