10.06.2013 - Wykład 12-go czerwca

Zwyczaje i obrzędy rodzinne na Górnym Śląsku. Tradycja i współczesność. 

To temat najbliższego wykładu w środę 12-go czrwca o godz. 17.00 w sali Urzędu Miasta.

Tradycja przyczynia się do wytwarzania się tożsamości, poczucia przynależności lokalnej i regionalnej więzi społecznej.

  • Etos rodziny śląskiej
  • Rytm życia rodzinnego na Górnym Śląsku
  • Tradycje zwyczajowo-obrzędowe towarzyszące narodzinom, zaślubinom i odejściu.
  • Wierzenia i praktyki magiczne związane z rodzinnym cyklem obrzędowym.

O tym wszystkim opowie nam pan dr Grzegorz Odoj.


 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku