ZALEGŁE DOKUMENTY - 21.02.2020

Prosimy (tych którzy tego jeszcze nie zrobili) starostów grup o dostarczenie do

Zarządu:

list obecności i opłat za luty br. oraz

pobranie tychże na nowy miesiąc.

Zarząd PUTW


 

 

©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku