WAŻNE - Nowy Fakultet

  Z A B Y T K I- 20

 Zarząd PUTW postanowił (uchwała - patrz poniżej)  stworzyć nową grupę zajęć

     „Malarstwo i konserwacjia zabytków”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny. Ilość miejsc ograniczona.

Pierwsze zajęcia będą polegały na przygotowaniu (mycie, gruntowanie) ścian historycznych budynków w Pszczynie, zasługujących na zachowanie dla następnych pokoleń. Następnie, na tak przygotowane podłoże, słuchaczę będą nanosić odpowiednią farbę (dulux). Przewiduje się, że w ramach zajęć słuchacze zapoznają się z podstawowymi narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie sztuki jak szpachle, kielnie małe i średnie, ławkowce, wałki itp. oraz poznają takie działania konserwacyjne jak szpachlowanie, gipsowanie, szlifowanie bezpyłowe i oraz równomierne rozprowadzanie farby wałkiem na drążku.

Jako pierwsze restauracji poddane będzie, pamiętające lepsze czasy, biuro zarządu przy ulicy Bogedaina 20, .

Uchwała Zarządu z dnia 01.04.2013


©2020 Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku